Politică de Confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al CROITORIE 4 YOU, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Știm că vă interesează cum sunt utilizate și împărtășite informațiile despre dvs. și apreciem încrederea dvs. în noi pentru a face acest lucru cu atenție și în mod sigur. Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care colectăm și procesăm informațiile dvs. personale prin intermediul site-ului, dispozitive, produse, servicii, magazin online și aplicații care fac referire la această Politică de Confidențialitate (împreună „CROITORIE 4 YOU”).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei pagini.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

CROITORIE 4 YOU, persoană fizică de naționalitate română, având sediul social în Municipiul Giurgiu, strada Pescarilor, nr. 5, camera 1, jud. Giurgiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F52/338/15.09.2021, cod unic de înregistrare 44902323 (în continuare “CROITORIE 4 YOU”).

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. Vă sugerăm să contactați Responsabilul CROITORIE 4 YOU cu protecția datelor la adresa de e-mail: dorin_mirel86@yahoo.com – cu mențiunea: în atenția Responsabilului CROITORIE 4 YOU cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

– Când vă creați un cont CROITORIE 4 YOU, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon, etc.;
– În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma CROITORIE 4 YOU, aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativă de e-mail, datele cardului bancar, etc.;
– Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, YouTube, respectiv Google, accesând următoarele link-uri:

https://www.facebook.com/about/privacy,
https://policies.google.com/privacy?hl=ro,
https://policies.google.com/privacy.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul General privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor CROITORIE 4 YOU în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei CROITORIE 4 YOU;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciile CROITORIE 4 YOU.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între CROITORIE 4 YOU și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3. Pentru Marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile noastre care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes sa le achiziționați, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul nostru.

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate), pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”;
– accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin;
– contactarea CROITORIE 4 YOU folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: – măsuri de protecție a site-ului nostru și a utilizatorilor platformei CROITORIE 4 YOU față de atacuri cibernetice, – măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, – măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma CROITORIE 4 YOU și cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor relevante descrise în această Politică de Confidențialitate, așa cum poate fi impus de lege, precum în scopuri fiscale și contabile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Către cine transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat,
– furnizorilor de servicii de plată/bancare,
– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing,
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață,
– societăților de asigurare,
– furnizorilor de servicii IT,
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție, cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de Confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Ce drepturi aveți

Regulamentul General privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției.

După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

1. Identitate – luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului CROITORIE 4 YOU. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

2. Onorarii – nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

3. Durata de răspuns – ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

4. Drepturile terțelor părți – nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Reamintim faptul ca puteți contacta în orice moment Responsabilul CROITORIE 4 YOU cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin e-mail la adresa: dorin_mirel86@yahoo.com – cu mențiunea: în atenția Responsabilului CROITORIE 4 YOU cu protecția datelor.

X